Blog

Waarvoor is LED noodverlichting bedoeld?

noodverlichting werkplaats

LED noodverlichting is het type verlichting waar vrijwel elke ondernemer mee te maken krijgt, maar waarvan iedereen hoopt dat deze nooit gebruikt hoeft te worden. De functie van noodlampen is dan ook voornamelijk in de context van noodgevallen uit te leggen. 

Over het algemeen is noodverlichting bedoeld om personen veilig te kunnen verplaatsen tijdens calamiteiten, zoals een stroomstoring, brand, of overstroming. Noodverlichting geeft de vluchtroute duidelijk aan middels pictogrammen en helpt mensen de route te vinden naar een veilige plek. 

Voorbeelden van veilige plekken tijdens een noodgeval zijn vooraf bepaalde verzamelpunten in de directe omgeving van het gebouw in kwestie. In ieder geval moet LED noodverlichting ervoor zorgen dat personen zo snel mogelijk naar buiten kunnen gaan tijdens eventuele calamiteiten. 

Bij Dutch LED zijn we ons bewust van de noodzaak en de levensreddende capaciteit die noodlichten kunnen hebben. Tijdens een ramp, noodgeval of simpelweg in het geval van een (gedeeltelijke) stroomstoring zijn dit de laatste lampen die altijd blijven werken. 

Is noodverlichting voor uw situatie verplicht en bent u als verantwoordelijke persoon binnen uw organisatie op zoek naar een professionele oplossing? Neem dan (geheel vrijblijvend) contact op met één van de lichtexperts van Dutch LED voor een persoonlijk advies: 

De functie van LED noodverlichting 

De belangrijkste functie van algemeen verplichte LED noodverlichting is het aangeven van de snelste vluchtroute. Tijdens een noodgeval kunnen mensen de noodlampen gebruiken om hun weg te vinden naar een veilige verzamelplaats. 

LED noodverlichting moet binnen 15 seconden geactiveerd worden ten tijde van een noodgeval. Bij het uitvallen van de stroomspanning moet de verlichting minimaal één uur lang blijven branden. De lichtsterkte moet bovendien krachtig genoeg zijn om zichtbaar te blijven tijdens bijvoorbeeld brand. 

Bent u eigenaar van een gebouw of openbare ruimte zoals uitgelegd in de eisen gesteld in de in Nederland geldende NEN 1010 norm? Dan is het uw verantwoordelijkheid om noodverlichting aan te brengen, voordat de binnen- of buitenomgeving in gebruik mag worden genomen. 

In Nederland hebben we onder meer de NEN 1010 norm opgesteld omwille van de veiligheid. De installatie en het onderhoud van LED noodverlichting is simpelweg een veiligheidsmaatregel. Ga voordat u aan de slag gaat met noodverlichting wel eerst altijd na of het in uw situatie verplicht is. 

Wanneer is noodverlichting verplicht? 

Volgens het Bouwbesluit 2012 en de Arbeidswet is het installeren en onderhouden van gestandaardiseerde noodverlichting verplicht voor alle openbare ruimten waar meer dan 75 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn (zoals winkels, kantoren, restaurants en theaters).  

In gemeenschappelijke ruimten is noodverlichting verplicht in gangen, trappenhuizen en liften. Hieronder vallen onder meer appartementencomplexen, maar bijvoorbeeld ook parkeergarages. 

Ook in fabrieken en op werkplaatsen waar vluchtroutes verplicht zijn moet gestandaardiseerde noodverlichting worden geïnstalleerd en onderhouden. Hieronder vallen ook ruimten waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen of verwerkt. Denk aan chemische middelen, brandbare (of explosieve) stoffen. 

De vorm waarin LED noodverlichting moet worden aangebracht staat beschreven in zogenoemde NEN-normeringen. De belangrijkste normen die eisen stellen over noodverlichting zijn de NEN 1010 en de NEN-EN 1838. Hier zal u meer informatie vinden over de manier waarop noodlampen moeten worden geplaatst en onderhouden. 

Soorten noodverlichting 

Het belangrijk om onderscheid te maken tussen de verschillende soorten noodverlichting. Want er bestaan nogal een aantal verschillende categorieën, elk met hun eigen specifieke functie en rol in het noodplan van een gebouw of openbare ruimte. 

De belangrijkste soorten LED noodverlichting in hun primaire functie binnen het noodplan zijn als volgt samen te vatten: 

  • Nooduitgang verlichting: De welbekende groene rechthoekige armaturen, voorzien van pictogrammen die aangeven waar de nooduitgang is. Deze LED lampen zijn veelal voorzien van een ingebouwde batterij of accu, zodat ze blijven branden als de stroom uitvalt. De primaire functie van deze verlichting is het vinden van de uitgang om personen richting de verzamelplaats te dirigeren. 
  • Vluchtroute verlichting: Lampen die werken op een onafhankelijke stroomvoorziening, zodat ze blijven werken tijdens het wegvallen van de spanning op het net. Voldoende lichtsterkte is verplicht, ten minste 1 lux op de vluchtroute en 5 lux bij de nooduitgang. De primaire functie van deze verlichting is het verplaatsen van personen naar de (nood)uitgang in geval van een calamiteit. 
  • Signaalverlichting: Dit is knipperende of bewegende verlichting, welke door middel van een specifieke lichtsignalering de functie heeft om de aandacht te vestigen op een bepaalde plaats of situatie. Signaal noodverlichting kan de aandacht bijvoorbeeld vestigen op nooduitgangen of verzamelpunten. Het helpt de vluchtroute zichtbaar te maken bij slecht zicht (bijvoorbeeld bij rookvorming door brand). 
  • Trappenhuis verlichting: Anders dan andere soorten noodverlichting zijn noodlampen in een trappenhuis, gang of soortgelijke ruimte vooral bedoeld om de vluchtroute te verlichten. De primaire functie hiervan is het verplaatsen van personen naar de (nood)uitgang. Vaak is verlichting in een trappenhuis beter zichtbaar dan standaard vluchtroute verlichting, omdat er hoogteverschillen (trappen) aanwezig zijn. 
  • Noodverlichting bij gevaarlijke stoffen: Specifieke noodverlichting voor gevaarlijke stoffen als chemicaliën zijn bedoeld om aan te geven dat er sprake is van acuut explosiegevaar of brandgevaar. Mocht er sprake zijn van een noodsituatie in een chemische opslagplaats of fabriek voor de verwerking van chemische stoffen, dan kan dit noodlicht helpen personen te redden. De lichten zijn net als vluchtroute verlichting bedoeld om personen richting een specifieke verzamelplaats of nooduitgang te dirigeren. 

Hulp nodig bij professionele LED noodverlichting? 

Voor ondernemers en managers van openbare locaties is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de wettelijke verplichtingen rondom noodverlichting in Nederland. Met name het onderhoud van bestaande verlichting en het vervangen van oude lampen door moderne LED noodverlichting  zijn hierbij van belang. 

Onthoud dat er verschillende soorten LED noodverlichting zijn die elk hun eigen vormgeving, functie en doel hebben. Elk noodlicht speelt een eigen rol in het bredere noodplan in het geval van een calamiteit. Elke vorm noodverlichting heeft een specifieke rol binnen dit plan. 

Het professionele lichtteam van Dutch LED kan u helpen om te besparen op het gebruik van noodverlichting én om up-to-date te blijven met de veranderende normeringen. Ook de installatie hiervan door erkende installateurs kan worden uitbesteed aan Dutch LED. 

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van LED noodverlichting? Neem dan vandaag nog (geheel vrijblijvend) contact op met één van onze adviseurs. Dan komen we zo spoedig mogelijk bij u terug met een persoonlijk antwoord: