Blog

Wanneer gaat LED noodverlichting automatisch branden? 

noodverlichting led

Het is in Nederland bij wet bepaald wanneer de noodverlichting in een gebouw automatisch zal gaan branden. Deze regelgeving wordt bepaald in onder meer de NEN 1010 normering, welke de veiligheid van elektrische installaties met betrekking tot laagspanning beschrijft. 

Volgens de in Nederland wettelijk verplichte NEN 1010 normering gaat noodverlichting pas automatisch branden wanneer de spanning wegvalt in het lokale stroomnet, of wanneer er een storing aanwezig is in het systeem voor noodverlichting in het gebouw. 

Na het uitvallen van de spanning moet LED noodverlichting minimaal één uur lang blijven branden. Deze verplichting is in het leven geroepen om er zeker van te zijn dat alle personen een gebouw veilig kunnen verlaten wanneer er een eventuele calamiteit optreedt. 

Het lichtteam van Dutch LED is gespecialiseerd in het leveren van professionele oplossingen voor LED noodverlichting. Heeft u vragen over de exacte werking van uw noodsysteem? Of bent u toe aan het vervangen van de noodlampen? We helpen u graag verder, vraag ons (geheel vrijblijvend) naar de mogelijkheden: 

Noodverlichting gaat branden bij calamiteiten 

Hoewel het gebruik van LED noodverlichting voor veel grotere gebouwen verplicht is, zullen weinig personen er ooit mee te maken krijgen. Dat is maar goed ook, omdat noodverlichting in principe alleen geactiveerd wordt wanneer er een calamiteit is. 

Omwille van de veilige verplaatsing van personen tijdens noodgevallen, moet noodverlichting verplicht gaan branden wanneer het stroomnet niet langer van spanning is voorzien. Ook brand of een soortgelijke calamiteit kan ervoor zorgen dat noodlampen in een gebouw automatisch geactiveerd worden. 

Het kan hierdoor voorkomen dat de noodverlichting gaat branden op momenten dat er in een deel van het gebouw een stroomstoring optreedt. De batterij in de LED noodlamp zal het licht middels een batterij of accu voorzien van de benodigde stroom. 

Dit alles wordt in Nederland geregeld in bestaande wet- en regelgeving, welke eisen stelt aan de werking en voorwaarden rondom noodverlichting. Zowel de NEN 1010 en NEN-EN 1838 normering zijn hierbij relevant.  

Normeringen en eisen voor noodverlichting 

Het feit dat noodverlichting automatisch aan springt is niet geheel overgelaten aan het toeval. Het is simpelweg een veiligheidsmaatregel die is opgelegd door de overheid. Als we het hebben over calamiteiten in een gebouw, dan gaat dit over het Bouwbesluit en NEN-normeringen. 

We bespreken in het kort de belangrijkste twee normen die betrekking hebben op LED noodverlichting. Hierbij gaat het om de NEN 1010 en de NEN-EN 1838. 

NEN 1010 norm 

De NEN 1010, de norm die onder meer gaat over de noodverlichting, is geen specifieke wetgeving. Maar toch moet men verplicht aan de eisen binnen de norm voldoen, zolang er wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 

  • De verblijfsruimte is bedoeld voor meer dan 75 personen 
  • Een besloten ruimte zonder natuurlijk licht (trappenhuis, gang, parkeergarage) 
  • Een ruimte met bijzondere gevaren (chemische fabriek) 

Binnen de NEN 1010 norm wordt aangegeven dat de noodverlichting altijd ten minste één uur moet blijven branden na het uitvallen van de stroomspanning. Noodlicht moet voldoende zichtbaar zijn om mensen de mogelijkheid te geven de vluchtroute naar buiten te volgen. Deze route moet ook voor personen met een beperking altijd toegankelijk blijven. 

NEN-EN 1838 norm 

Ook is er de NEN-EN 1838 norm, welke eisen stelt over de vormgeving en lichtsterkte van LED noodverlichting. Er wordt onder meer gesproken over noodverlichting armaturen en pictogrammen. Dit is het belangrijkste wat u moet weten over de NEN-EN 1838 norm: 

  • Lichtsterkte: De minimale lichtsterkte is afhankelijk van de ruimte en het type noodverlichting, maar maximaliseren van de zichtbaarheid (ook bij sterke rookvorming) is het uitgangspunt. Hierbij mag de felheid van het licht niet storend zijn in normale situaties. 
  • Tijdsduur: Net als de NEN 1010 geeft deze norm aan dat noodverlichting altijd één uur of langer moet blijven werken na het wegvallen van het stroomnet. 
  • Signaalkleur: De lichtkleur van de noodverlichting moet altijd in contrast staan tot de directe omgeving van het noodlicht. Groen is de algemeen gangbare kleur voor noodverlichting. 
  • Pictogrammen: Er zijn specifieke pictogrammen die bij noodverlichting armaturen verlicht moeten worden. Het ontwerp hiervan is vastgelegd en moet de vluchtroute makkelijker vindbaar maken. Let op, de pictogrammen zijn in de afgelopen jaren nog gewijzigd. 
  • Installatie en onderhoud: Een erkend installateur moet noodverlichting installeren, bovendien moet de verlichting worden goedgekeurd. Er is een verplichting tot periodieke controle om er zeker van te zijn dat het systeem op alle momenten naar behoren werkt. 

Automatisch licht na 15 seconden 

Gemiddeld genomen moet LED noodverlichting binnen 15 seconden gaan branden op het moment dat de stroomspanning wegvalt in een gebouw. Tijdens onderhoud en inspectie wordt er actief op gecontroleer dat de noodlichten binnen minimaal 15 seconden aan springen. 

In de praktijk zal het zo zijn dat de noodverlichting vaak minder tijd nodig heeft om te activeren. Vaak is het vrijwel direct, waardoor de veiligheid van de personen in een gebouw gemaximaliseerd kan worden. Hierdoor is de overlevingskans bij een mogelijk noodgeval het grootst. 

Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten noodverlichting. Alle reguliere soorten noodverlichting zullen automatisch na maximaal 15 seconden aan springen wanneer de spanning op het stroomnet wegvalt. 

Dit is dus ook het geval voor signaal noodverlichting of vluchtroute verlichting. Het kan zijn dat er voor noodverlichting of vluchtroutes in de buitenomgeving (bijvoorbeeld tunnels, parkeergarages, of bouwplaatsen) strengere eisen worden gehanteerd. Dit om rekening te houden met eventuele weersomstandigheden. De extra eisen zullen echter afhankelijk zijn van de specifieke situatie. 

LED noodverlichting van Dutch LED 

Het gebruik, de installatie en het onderhoud van noodverlichting is in Nederland gestandaardiseerd in normeringen. Een norm als de NEN 1010 en NEN-EN 1838 stelt eisen aan het uiterlijk en de lichtsterkte van de noodlampen, maar ook aan de momenten waarop deze automatisch moet gaan branden. 

Over het algemeen gaan alle reguliere soorten LED noodverlichting automatisch branden in het geval dat de spanning op het lokale stroomnet wegvalt. Er wordt in deze situaties gebruik gemaakt van een batterij of accu, welke minimaal één uur moet blijven werken na het uitvallen van de stroom. 

Professionele LED noodverlichting voldoet aan de eisen die worden gesteld in de geldende normeringen. Bij Dutch LED helpen we u graag om aan deze eisen te voldoen. Bovendien kunnen wij u helpen met professionele, erkende installatie van deze producten. 

Wil u meer leren over de mogelijkheden rondom noodverlichting van Dutch LED? We overleggen graag uw persoonlijke situatie in een persoonlijk gesprek. Veel zakelijke klanten gingen u al voor, vraag ons dus vandaag nog (geheel vrijblijvend) naar de mogelijkheden: