Blog

LED werkverlichting: Hoeveel Lux is nodig op de werkplek?

lux werkplaats

Goede, zuinige LED werkverlichting moet voldoen aan specifieke eisen. Als ondernemer is het belangrijk om rekening te houden met de lichtsterkte in Lux op de werkplek. In Nederland hebben we immers te maken met wet- en regelgeving in de vorm van de NEN-EN 12464-1:2011 norm.

De minimale lichtsterkte in Lux op de werkplek is minimaal 300 Lux voor een standaard werkplek of bedrijfshal. De algemene eisen voor een kantoor zijn minimaal 500 Lux. Technische werkruimtes behoeven een minimum van slechts 200 Lux.

Onthoud dat de behoudfactor van LED werklicht op een gemiddelde waarde van 0,85 ligt. De daadwerkelijk benodigde lichtsterkte zal in de praktijk dus wat hoger liggen. Voor kantoorverlichting is deze behoudfactor bijvoorbeeld goed voor een wettelijk minimum van 588 Lux.

Meer leren over wet- en regelgeving rondom LED verlichting op de werkplek? Of benieuwd naar de benodigdheden voor uw werkomgeving? Het professionele lichtteam van Dutch LED helpt u graag op weg met betere werkverlichting. Vraag vrijblijvend een gratis persoonlijke lichtscan aan:

Neem contact met ons op

Hoeveel Lux is nodig op kantoor?

Volgens de algemeen geldende NEN-EN 12464 normering voor LED verlichting op de werkplek is een lichtsterkte van minimaal 500 Lux nodig op kantoor. Taakgebieden met visuele taken, zoals lezen of computerwerk, behoeven een hogere lichtsterkte van minimaal 750 Lux.

Lux is een waarde voor de totale hoeveelheid licht die één of meerdere lichtbronnen uitstralen. Vertalen we dit naar het aantal Lumen (lichtsterkte per vierkante meter), dan gebruiken we de volgende formule:

Benodigde lichtsterkte (Lm) = Verlichtingsniveau (Lux) x Oppervlakte (m2)

Rekenvoorbeeld

Stel dat u een kantoor met een oppervlakte van 50 vierkante meter wil voorzien van nieuwe LED kantoorverlichting. We weten dat de minimale Lux waarde volgens de NEN-EN 12464 norm een algemene lichtsterkte van 500 Lux of hoger moet hebben:

Benodigde lichtsterkte (Lm) = 500 Lux x 50 m2 = 25.000 Lm

Voor een totale werkoppervlakte van 50 vierkante meter is daarom minimaal een totaal aantal Lumen nodig van 25.000 Lm. Dit is ons uitgangspunt voor de minimale verlichtingssterkte.

Stel dat elke individuele LED lichtbron die u plaatst in het kantoor 1000 Lm produceert. Dan moeten er dus minimaal 25 LED lampen worden geplaatst in deze kantoorruimte om de benodigde lichtsterkte te behalen. In de praktijk zal het aantal Lumen per LED lamp per product verschillen.

Hoeveel Lux is nodig in een bedrijfshal of werkplaats?

De lichtsterkte in een bedrijfshal of werkplaats moet minimaal 300 Lux zijn voor algemene verlichting. Specifieke taakgebieden met visuele taken hanteren (net als verlichting in een kantoor) een minimale eis van 500 Lux.

De NEN-EN 12464 normering stelt dat de minimale lichtsterkte afhankelijk is van de specifieke taak in een bedrijfshal. Soms is het voor de veiligheid en productiviteit nodig om werknemers te voorzien van beter binnenlicht.

Magazijnen, depots, werkplaatsen en bedrijfshallen zijn grote ruimtes. Goede verlichting is hierdoor een stuk ingewikkelder, zeker als u te maken heeft met voedselveiligheid of chemische stoffen. Bij Dutch LED werken we voor bedrijfshallen graag met LED lijnverlichting, een hoogwaardig en financieel aantrekkelijke oplossing voor industriële verlichting.

Bent u van plan om zuinige LED verlichting aan te schaffen voor uw bedrijfshal of werkplaats? Dutch LED heeft veel ervaring met zakelijke klanten met industriële bedrijfsruimtes. Vraag ons vrijblijvend naar de mogelijkheden, we geven graag een persoonlijk advies:

Lux waarden op andere werkplekken

Ondernemers komen in alle soorten en maten. Ook de publieke en private sector heeft vaak te maken met grootschalige verlichting in de binnenruimte. De NEN-EN 12464 geeft als richtlijn ook bindend advies aan onder meer de volgende werkplekken:

 • Commercieel (winkels): Een supermarkt, kledingwinkel, bouwmarkt of soortgelijke ruimte in de detailhandel hanteert een algemene lichtsterkte van 300 Lux. Uitlichten van producten, schappen en etalages in een winkel werkt met een norm van minimaal 500 Lux.
 • Onderwijs (scholen en universiteiten): In klaslokalen, collegezalen, gymzalen en andere educatieve ruimtes wordt een minimale lichtsterkte van 300 Lux aanbevolen. Visuele taken als schoolborden, werkhoeken, of schooltafels behoeven minimaal 500 Lux.
 • Gezondheidszorg (ziekenhuizen): In gebouwen waar zorg wordt geleverd worden hogere eisen gehanteerd van minimaal 500 Lux. Patiëntenruimtes, laboratoria en operatietafels behoeven een hogere lichtsterkte van soms 1000 Lux of meer, afhankelijk van de specifieke taak.
 • Technische ruimtes (machineruimtes): In controlekamers, serverruimtes, of soortgelijke technische ruimtes van een werkplaats wordt een minimum van 200 Lux als voldoende beschouwd in de NEN-normering. Worden visuele taken uitgevoerd, dan is minimaal 300 Lux de gestelde eis.

NEN-EN 12464-1:2011 normering in het kort

De Europese Unie heeft in 2011 nieuwe richtlijnen opgesteld voor de kwaliteit van werkverlichting. De NEN-EN 12464-1 is een EU-norm die specifiek bedoeld is voor verlichting op de werkplek in de binnenruimte. De NEN-EN 12464-2 gaat over werkverlichting in de buitenruimte.

Wet- en regelgeving kan behoorlijk verwarrend zijn, omdat ondernemers met veel dingen tegelijk rekening moeten houden. Tegelijk bent u natuurlijk liever bezig bent met uw ‘gewone’ bedrijfstaken.

Het is verstandig om voor het inrichten van een nieuwe werkruimte kennis te nemen van de geldende lichtnormen. Zeker wanneer u van plan bent om nieuwe LED verlichting te installeren in uw bedrijfsruimte(n). Om het allemaal wat makkelijker te maken, hebben we de kernpunten van de richtlijn voor u samengevat.

Kernpunten normering werkverlichting

Dit zijn voor ondernemers de belangrijkste kernpunten van de NEN-EN 12464-1 normering:

 1. Doel: De NEN-EN 12464 is een Europese richtlijn, welke is bedoeld om verlichtingssystemen in werkplekken vorm te geven. Het doel is om de lichtsterkte van verlichting productief, veilig en doelgericht te ontwerpen.
 2. Toepassingsgebied: De normering is bedoeld voor toepassing in kantoren, industriële ruimtes, commerciële gebouwen en soortgelijke binnenruimtes waar visuele taken worden uitgevoerd.
 3. Eisen richtlijn: De norm biedt richtlijnen voor de minimale verlichtingsniveaus die nodig zijn voor verschillende taken en werkruimtes. Deze worden uitgedrukt in Lux. De richtlijn omvat aspecten zoals algemene verlichting, taakverlichting en accentverlichting.
 4. Kleurweergave: Naast lichtsterkte bevat de richtlijn ook aanbevelingen voor de ideale kleurweergave (Ra) van lichtbronnen. Deze mag niet lager zijn dan 80 in werkruimtes, maar bij speciale werkomgevingen is dit 90 of hoger. Er worden nadrukkelijk geen eisen gesteld aan de lichtkleur in Kelvin (K).
 5. Verblinding: De norm stelt eisen aan de vermindering van verblinding om visuele vermoeidheid en ongemak te minimaliseren. Veelal wordt een UGR <19 waarde gehanteerd.
 6. Natuurlijk licht: Waar mogelijk moet natuurlijk licht de boventoon voeren in werkruimtes binnen. De norm geeft richtlijnen voor betere integratie van natuurlijk licht in de verlichtingssystemen van een werkomgeving.
 7. Veiligheid: Het welzijn en de fysieke veiligheid van werknemers wordt ook behandeld. Werklicht mag de gezondheid van personen niet negatief beïnvloeden.
 8. Efficiëntie: De norm verplicht ondernemers te kiezen voor duurzame, zuinige lichtbronnen. LED verlichting is hier een goed voorbeeld van. Ook worden richtlijnen gegeven voor het implementeren en bevorderen van energiebesparing.

De juiste LED werkverlichting kiezen

Het is belangrijk om uw werkverlichting aan te passen op de bestaande wet- en regelgeving. Denkt u dat de lichtkwaliteit of lichtsterkte ontoereikend is in uw werkplaats? Of bent u bezig met industriële nieuwbouw of een verbouwing? Dan kan professioneel lichtadvies een verschil maken.

De lichtexperts van Dutch LED helpen ondernemers met een werkplaats graag om aan de geldende Lux normen te voldoen. Neem vandaag nog (vrijblijvend) contact op met één van onze experts voor een persoonlijk gesprek:

Neem contact met ons op