Dat Nederland het wat betreft duurzaamheid nog niet echt heel goed is algemeen bekend. Toch mogen we ontzettend trots zijn! We hebben namelijk één van de grootste offshore windmolenparken, op de Noordzee om precies te zijn.

Het Gemini windmolenpark staat 85 km uit de kust bij Groningen. Het park is niet te zien vanaf het vaste land.

Vier bedrijven hebben hun krachten gebundeld om Gemini mogelijk te maken: Northland Power (belang van 60%), Siemens (20%), Van Oord (10%) en HVC (10%). Het project zal waarschijnlijk meer dan 500 banen opleveren en nog eens 75 tot 100 operationele banen in de komende jaren.

Gemini in Cijfers 600 megawatt productiecapaciteit 2,6 terawattuur elektriciteit per jaar geproduceerd 2,8 miljard euro projectfinanciering (vreemd en eigen vermogen) in recordtijd bijeengebracht 6 maanden tot Financial Close – een ongekend kort tijdsbestek voor een project van deze omvang 36 kilometer per uur – de gemiddelde windsnelheid in het gebied 85 kilometer uit de kust van Groningen 68 vierkante kilometer windpark in de Noordzee 28–36 meter waterdiepte op de plaats van het windpark 5 jaar tussen het verkrijgen van de vergunning Waterwet en de financial close in mei 2014 24–36 maanden nodig voor het afronden van milieuonderzoeken en het verkrijgen van de vereiste projectvergunningen 1,25 miljoen ton minder CO₂-uitstoot per jaar door Gemini 500 lokale banen worden tijdens de bouw gecreëerd 1 landstation dat wordt gebouwd in Eemshaven 59–73 meter – lengte van de monopiles; elke monopile wordt aangepast aan de installatiediepte die de omstandigheden op de verschillende locaties vereisen 7–11 centimeter – wanddikte van de monopiles; deze varieert om de constructie extra te ondersteunen op de plaatsen waar de zee de meeste druk uitoefent 5–13 omwentelingen per minuut – bereik van de nominale rotorsnelheid 88,5 meter – hoogte van de turbinenaaf boven zeeniveau 990 ton – hefvermogen van de kraan op het offshore installatieschip Aeolus 2 offshore hoogspanningssubstations 5.000 ton – gewicht van een volle kabelcarrousel op het installatieschip Nexus 110 kilometer exportkabel vanaf elk offshore substation naar land (bij benadering) 33 – nominaal kilovoltage van de dunste infield-kabel (108 mm diameter) die de turbines verbindt met de substations 220 – nominaal kilovoltage van de dikste exportkabels (267 mm diameter) die elk tot 75% van de elektriciteit die Gemini produceert, kunnen transporteren 450 turbinebladen, elk met een gewicht van 18 ton, om het windpark af te maken 1.347 ton – totaalgewicht van de zwaarste, geïnstalleerde turbine (inclusief monopile, transitiestuk, gondel en rotor met bladen)​ Één van de grootste windmolenparken ter wereld staat in de noordzee

Gemini is een Engelse vertaling voor het woord tweeling. Het park is ook opgebouwd in 2 delen. Deel 1 staat in het noorden van Ameland en bestaat uit 75 windmolens van 4 megawatt. Deel 2 ligt 55 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog, hier staan ook 75 windmolens van exact hetzelfde type.

De windmolens zijn van Siemens. Alle 150 windmolens leveren bij elkaar 600 megawatt. Dat is genoeg voor ongeveer 785.000 huishoudens.

Het park is gebouwd met steun van de SDE subsidie. Vanuit die subsidie is 4,5 miljard euro beschikbaar gesteld. De SDE subsidie zorgt ervoor dat deze duurder duurzame energie nog enigszins kan concurreren met de goedkopere energie uit energiecentrales uit het binnenland.

Wie is de eigenaar van het windmolenpark?

De grootste aandeelhouder van het windmolenprk is het Canadese Northland Power Inc. Zij hebben 55% van het park in handen. Siemens, de leverancier van de turbines heeft 20%. De bouwer van het park, van Oord, heeft een aandeel van 10%.

Back to Top